งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลูกบ้านโครงการ THE GRAND MANTITA 234/21

ทางตัวแทนโครงการ The Grand Mantita ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกัน คุณอนงค์นุช  วิโรจน์กิจเจริญ (ขวามือ) ลูกบ้านของ  The Grand Mantita ในงานวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พร้อมมอบของขวัญที่ระลึก แทนคำขอบคุณ ที่ไว้วางใจ The Grand Mantita และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเรา

สุดท้ายนี้…ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยปกปักษ์รักษาคุณวนัสนันท์ และครอบครัวให้มีความสุข สุขภาพที่แข็งแรง ตลอดไป

ด้วยรักจากใจ The Grand Mantita